Lịch tiếp khách

Tại trụ sở:
Từ thứ hai đến thứ sáu:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30'' đến 11 giờ 30''
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30'' đến 17 giờ 00''

Thứ bảy: 
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30'' đến 11 giờ 30''
- Buổi chiều: Nghỉ

Chủ nhật, ngày lễ: Nghỉ

Ngoài trụ sở:

Khách hàng có nhu cầu công chứng ngoài trụ sở hoặc ngoài giờ vui lòng liên hệ số điện thoại: CCV- TVP Lê Hữu Láng : 0914 179 746  (hoặc CCV  Lê Hữu Tam Lý : 0963 001 102  và CCV Huỳnh Danh : 0905 174 188 để trao đổi cụ thể (24/24).