Tuyển dụng Cộng tác viên dịch thuật

      Tổ chứchành nghề công chứng: Văn phòng Công chứng Quảng Nam
 
  Địa chỉ: 12 – Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại       : 05103 811877              Fax: 05103 811866
                Website           ://: www.congchungquangnam.com.vn
Email               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Cần tuyển dụng Cộng tác viên dịch thuật các thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn, Nga... Thái Lan, Tây Ban Nha, ...
* Hồ sơ tuyển dụng: CMND + Hộ khẩu + Văn bằng tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ ngoại ngữ.
* Liên hệ : Văn phòng Công chứng Quảng Nam, số 12 - Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam