Văn phòng Công chứng Quảng Nam tuyển dụng

Văn phòng Công chứng Quảng Nam

1. Tuyển dụng Công chứng viên, hành nghề chuyên trách tại VPCC Quảng Nam.Lương thỏa thuận và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Pháp luật.

2. Tuyển dụng Kế toán trưởng, trình độ Đại học, làm việc chuyên trách. Lương thỏa thuận và được hưởng chế độ lao động theo qui định của Pháp luật.

Liên hệ: VPCC Quảng Nam, số 12 - Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT Trưởng Văn phòng : 0914 179 746