Phí thù lao công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG       BẢNG THÙ LAO CÔNG CHỨNG

           QUẢNG NAM                          (Áp dụng: Từ ngày  01 - 5 - 2011)

 

STT

DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Mức thu

 

1

Công chứng ngoài giờ hành chính

Đ/trường hợp

50.000

 

2

Công chứng trong các ngày nghỉ

Đ/trường hợp

50.000

 

3

Công chứng tại nhà, tại cơ quan

Có bán kính cách
Trụ sở VPCC ≤ 10 km

Đ/trường hợp

50.000

 

 

Có bán kính cách
Trụ sở VPCC  10km đến ≤ 15km

Đ/trường hợp

100.000

 

 

4

Công chứng ngoài trụ sở có bán kính cách trụ sở VPCC ≥ 15 km

Đ/trường hợp

Thoả thuận

(Thấp nhất 200.000 đ)

 

 

THÙ LAO SOẠN THẢO VĂN BẢN, HỢP ĐỒNG (SOẠN THẢO, IN ẤN, PHÔTÔ)

STT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO, IN ẤN, PHOTO

Mức thu

1

Hợp đồng Ủy quyền không định đoạt, Giấy Ủy quyền

20.000

2

Hợp đồng Ủy quyền có định đoạt

50.000

3

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho

50.000

4

Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

       Ngân hàng soạn thảo

5

Hợp đồng góp vốn, cho thuê, vay mượn, trao đổi tài sản.

50.000

6

Di chúc, các văn bản về thừa kế, thoả thuận phân chia, cam kết tài sản vợ chồng.

50.000

7

Văn bản khai nhận, phân chia thừa kế

100.000

8

Văn bản sửa đổi, phụ lục hợp đồng

20.000

9

Văn bản hủy hợp đồng đã công chứng

20.000

10

Các loại văn bản khác (Thông báo khi có thông tin cụ thể ).