Lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Hỏi: Cha tôi mất đã lâu không để lại di chúc (không có giấy báo tử), nay mẹ tôi dự kiến phân chia tài sản (tài sản hiện nay mẹ tôi đứng tên là tài sản chung với ba tôi tạo dựng) cho các anh em chúng tôi thì phải làm thủ tục như thế nào? Phải nhờ đến những cơ quan nào?

Người quản lý có quyền định đoạt tài sản không?

Làm sao định đoạt di sản thừa kế chưa chia?

Nếu mẹ tôi muốn phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền quyết định của mẹ tôi cho người em út thì thủ tục cần phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 43 Luật công chứng, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác.

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Căn cứ vào quy định này, mẹ bạn và các anh em bạn có thể liên hệ với các tổ chức hành nghề công chứng (tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản đối với di sản là bất động sản) để thực hiện thỏa thuận phân chia di sản cũng như việc mẹ bạn muốn tặng cho phần quyền hưởng di sản của bà cho người em út.

Hồ sơ công chứng gồm:

- Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu;

- Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

- Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó;

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

- Bản sao chứng minh nhân dân của những người thỏa thuận;

- Hộ khẩu

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chứng viên tiến hành công chứng.


Trân trọng!