Văn phòng Công chứng Quảng Nam: Tuyển dụng cộng tác viên dịch thuật

Để chuẩn bị về nhân sự và củng cố cơ cấu tổ chức về hoạt động công chứng, nay Văn phòng Công chứng Quảng Nam, địa chỉ 12 - Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trân trọng thông báo tuyển dụng Cộng tác viên dịch thuật  tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Đức, Nhật, ...)
Đăng ký Công tác viên dịch thuật với Văn phòng Công chứng Quảng Nam xin liên hệ số điện thoại với Trưởng Văn phòng: 0914179746.
Trân trọng thông báo !

 

Nguyên tắc hành nghề công chứng

Luật Công chứng được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 đã quy định về nguyên tắc hành nghề công chứng. Mục đích, nhằm xây dựng một đội ngũ công chứng viên khi hành nghề công chứng phải luôn tuân thủ pháp luật, có đạo đức tốt, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, tận tuỵ với công việc, có đủ trình độ chuyên sâu và có đủ năng lực để thi hành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp...

Giới thiệu Văn phòng Công chứng Quảng Nam

Văn phòng Công chứng Quảng Nam

Được phép Thành lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp phép Đăng ký hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ ngày 25/02/2009.

Công chứng viên, gồm có:
1. Lê Hữu Láng.      Trường Văn phòng.     Hotline:  0914 179 746
2. Huỳnh Danh.        
Hotline:  0905 174 188
3. Lê Hữu Tam Lý.  
Hotline:  0963 001 102

Tel:(0510) 3811877 

Fax (0510) 3811866

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.congchungquangnam.com.vn